طراحی و ساخت هفت مدل جدید عایق کاری حرارتی ساختمان

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان های کشور اقدام به طراحی و ساخت هفت مدل جدید عایق کاری حرارتی ساختمان کرده است

به گزارش شانا، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان های در دست ساخت با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ‌اقدام به طراحی و ساخت هفت مدل متداول و جدید عایق کاری حرارتی دیوار و سقف ساختمان کرده است.

این شرکت با شناسایی موانع اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، ساخت مدل های اجرایی جزئیات عایق کاری حرارتی ساختمان را در مقیاس واقعی در دستور کار قرار داده و طراحی آن را پس از تصویب در مراجع قانونی آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، در بیشتر پروژه های ساختمانی، به علت نا آشنایی مجریان ساختمان با روش های اجرا و تنوع فناوری های متداول عایق کاری حرارتی ساختمان، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به طور کامل عملی نمی شود که با ساخت نمونه های متداول و جدید عایق کاری حرارتی دیوار و سقف ساختمان، این مشکل در کشور برطرف خواهد شد.

مدل های اجرایی عایق کاری ساخته شده برگرفته از فناوری های روزآمد دنیا بوده که امکان تهیه مصالح آنها در داخل کشور به طور کامل فراهم است، همچنین نمونه های اجرایی یادشده مرجعی کاملا مستند و صحیح برای الگو برداری تمام طراحان و مجریان ساختمان است و گامی مؤثر در افزایش کیفیت ساختمان سازی محسوب می شود.

روش های عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان منحصر به هفت مدل ارائه شده نیست و دیگر مصالح و روش های اجرایی برای این منظور موجود است، ضمن آن که مدل های ساخته شده عایق کاری حرارتی ساختمان برای بهره گیری جامعه مهندسی و متولیان ساخت و ساز در شهرداری ها و دیگر ارگان های مرتبط در سراسر کشور مستقر خواهد شد.