کتابخانه ملی ایران بام سبز سینرژی

پروژه کتابخانه ملی ایران اجرای سقف بام سبز جهت استفاده از فضای سبز بر روی سالن های کتابخانه ها

هنگام عبور از تپه های عباس آباد تهران یک کشتی خواهید دید که عرشه آن با تکه های مستطیل شکل درختکاری شده اند. این کشتی باغ کتاب تهران است؛ مجموعه ای مجهز و تماشایی که بزرگترین مرکز سرگرمی های علمی و فرهنگی کشور شناخته شده است.

بام سبز ساختمان ها و سیرکولاسیون درون مجموعه ها دو عامل شکل دهنده فرم ساختمان های می باشند. استفاده بهینه از بافت سبز و حفظ طبیعت پایدار جایگاه ویژه ای در طرح جامع منطقه عباس آباد دارد. به همین دلیل سعی و هدف تیم طراحی این بوده تا پروژه ای در راستای هماهنگی با طبیعت و محیط اطراف مجموعه ارائه دهند. تعبیه بام سبز نقطه عطف باغ کتاب به شمار رفته و ساختارهای مجموعه را تحت تأثیر قرار داده است. در پروژه باغ کتاب تهران، بام صرفاً عنصری پوشاننده نیست بلکه جزئی از طبیعت است و تداوم حرکت را به خوبی القا می کند. بام سبز ساختمان، به عنوان یک پارک فرهنگی- عمومی عمل می کند از طریق پلکان شرقی ساختمان را به میدان فرهنگی، کتابخانه و دانشگاه متصل می کند.