پروژه‌ها

برخی از پروژه های انجام شده با محصولات گروه سینرژی پارس

پروژه مسکونی پردیس

استفاده از مصالح نوین در پروژه مسکونی شهر جدید پردیس برای به ...

اطلس مال

نگاه پروژه اطلس مال به عایق فوم فشرده سینرژی به عنوان مصالح نوین ...

کتابخانه ملی ایران بام سبز سینرژی

پروژه کتابخانه ملی ایران اجرای سقف بام سبز جهت استفاده از فضای ...

هایپراستار باکری بام سینرژی عایق سقف

پوشش سقف مرکز خرید هایپراستار باکری با استفاده از فوم فشرده عایق ...